Національна Держава, шлях і методи її створення.

Posted: Червень 18, 2016 in Загальне

5dad7-rftg12                                Наталка Сіренко  2012.р

Кожен народ прагне реалізувати себе у Світі. Для самореалізації Роду (Нації) необхідна власна держава. У 1991 році русичі отримали державу під назвою Україна, але так сталося, що своєї держави наш народ не має.

Є три причини нашого стану:

1.Відмова демократами у 1991 році від відновлення української державності. Відмова відновити державу-правонаступницю УНР, що була окупована Червоною Армією на початку ХХ ст, а потім була відновлена у 1941 році і знову окупована ворожими військами. Держава, у котрій ми живемо, є правонаступником і продовжувачем традицій УРСР. Звідси всі правові наслідки: відсутність люстрації, уникнення злочинцями від Компартії суду за злочини проти нашого народу і виникнення олігархії завдяки злиттю криміналу та діячів вихованих компартійною школою, свавілля правоохоронних органів, корупція тощо. Також, держава в котрій ми живемо, створена на традиціях імперського римського світу, несправедливого римського права, де голос злочинця прирівнюється до голосу достойної людини завдяки інституту громадянства. У звязку з цим необхідна зміна державної системи.

2.Відсутність здорового національного організму. Маємо визнати, що протягом останніх сторіч вороги цілеспрямовано проводили негативний селекційний відбір серед русичів. Всі кращі гинули і винищувалися. Те населення, що проживає на території держави Україна, не можна назвати нацією. Нація складний структурований живий організм, який не може утворитися сам по собі, завдяки якимось хаотичним діям. Для утворення національного організму та його життєдіяльності необхідні цілеспрямовані зусилля, які вкладаються у певний план і мають мету.

3.Відсутність об’єднання Роду в одному інформаційному просторі, а це спільні традиції, знання про світ, одна національна віра, самоусвідомлення себе та родових цілей у світі.

Тобто, на порядку денному вирішення 3-х нагальних питань:
а) створення нації;
б) створення національної держави;
в) відновлення національної віри, як комплексу знань про світ і культурного стержня.

Названі цілі і необхідність їх втілення визнає кожен представник правих сил. Різняться підходи та методи їх вирішення.
Абсолютна більшість представників правих сил покажуть шлях до вирішення цих питань через виборчу систему демократії. Ідеологічне мережеве обєднання “РІД”, спираючись на доктрину родократії та заперечення світового ладу демократичного тоталітаризму, вважає неприйнятним даний шлях для русичів. Останні 25 років політичної боротьби показали, що цей шлях веде наш народ в нікуди. Життя від виборів до виборів є відтягуванням всіх сил нашого народу на безплідну виборчу боротьбу, яка не дає результатів. Демократичний тоталітаризм передбачає місце злочинцям у владі в будь-якому випадку. Та дозволяє повернення до влади злочинців.

Є варіант національної революції. Це хороший варіант. Надходить той час коли люди не витримають свавілля. І тут постає найважливіше питання: “А що наступного дня? Чим ми замінимо систему, яка дісталась цій державі у спадок від УРСР і є правонаступником римської традиції?” Чітких відповідей на ці питання не має жодна визнана державою політична сила.
Необхідне усвідомлення, що замість поваленої злочинної системи необхідно буде запропонувати свою, вже випробувану систему суспільної та політичної організації нації.

Праві сили вже двадцять п’ять років поспіль намагаються обійняти владу делегуючи своїх представників у органи влади. Та намагання змінити систему з середини не дає результатів. Систему можна перемогти тільки протиставивши свою. Для русичів згубним є сподіватися на президентські або парламентські вибори. Ці методи вже були випробувані і результату не дали.
На користь ідеї делегування наших людей у ворожу систему наводиться приклад, що наші люди не мають досвіду управління, а у ворожій системі вони навчаться мистецтву управління і тоді побудують національну державу. Це дуже згубний і неправильний підхід. У ворожій системі наші люди змушені бути її гвинтиками. Вони вчаться методу дій злочинців. Вони звикають до корупції, безкарності чиновників високого рангу. Система вганяє людей у свої стандарти, а якщо людина пручається – система відкине її. Дуже часто наші люди змушені йти на компроміс з своєю совістю, у надії залишитися складником ворожої системи, щоб мати змогу вирішувати проблеми і питання для своїх. Пояснюється: “Нехай краще я буду на цій посаді аніж комуніст, регіонал, порощенківець тощо, хоч і приходиться чинити не по правді”.

Ідеологічне мережеве об’єднання РІД пропонує альтернативний шлях!

Вчитися мистецтву керівництва люди можуть створюючи національну соціальну систему з самого початку, з самого фундаменту. Це більш цінний досвід аніж прийти у готову систему. Коли людина вміє створювати, вона не боїться втратити. Все що зруйноване можна створити заново. Одне з найголовніших завдань – виростити національну еліту-творців.

201202170412838

Ми пропонуємо відмовитись від безрезультатної політичної боротьби у середині сучасних державних утворень. Ієрархічні типи управління суспільствами відживають своє і держави, у їх сучасному вигляді, також.
Влада не береться, влада створюється. Для того щоб жити, необхідно створити світ заново.

У сучасному світі найбільший успіх і ефект мають мережі. Сучасний світ можна назвати світом мереж. Якщо створені умови не дозволяють нам змінити всесвітню політику ієрархічних держав щодо Національних Організмів – ми можемо створити мережеві структури і навіть національні мережеві держави наповнені нашим змістом, що поглинуть застарілі форми ієрархічних держав. Ми протиставимо державам мережі. Мережі – ефективний спосіб боротьби з ієрархіями, якими є держави римської традиції, а також іншими ворожими мережами, такими як корпорації та мережі ісламського світу. Саме мережі допоможуть нам повернутись до предківських традицій, адже вони дозволяють вільно встановлювати зв’язки між людьми і регулюють людські відносини з допомогою неписаних правил. Чим менше законів, тим краща держава.
Мережі призначені для вилучення етнічного людського матеріалу з державних систем демократичного тоталітаризму і повернення їх у рідний Родовий Орнізм, адже люди – це основний елемент з якого формується влада.

Отже, почнемо. Оскільки зрозуміло, що не тільки для русичів (українців) держава римської традиції є ворожою, а й для багатьох народів світу, ми повинні навчитися творити етнічні форми політичних спільнот.
Необхідні три умови, щоб змінити Світ на краще:
а) вміти створювати найкращі, найефективніші соціально-економічні системи;
б) мати на озброєнні передові революційні технології;
в) володіти істинними знаннями про сутність Світу.

а) творення системи немає нічого спільного з механічним об’єднанням однодумців на демонстраціях, майданах, пікетуваннях тощо. Система — це встановлення міцних економічних, соціальних зв’язків між людьми на основі спільного бачення майбутнього, спільних ідей, на основі роботи над досягненнями спільних цілей. У системі витворюється ієрархія згідно талантів, покликання, наполегливості людей. Система творить Національний Організм і, найголовніше, формує еліту Національного Організму. А від наявності та якості національної еліти залежить успіх Роду у світі.
Входження у Родовий Організм добровільне. Людина бере на себе таким чином певні зобов’язання і тому, вага голосу людини, дорівнює величині її зобов’язань та якості виконання таких зобов’язань людиною. Тому ІМО РІД заперечує рівність. Всі нерівні за талантами, але кожен рівний необхідністю для суспільства.

Зразком формування наших світів може стати комп’ютерна гра у цивілізацію. Формування ідеї, задана ціль.
Через пропаганду залучення людей до роботи.
Підключення їх до компонування економіки. Свій бізнес, свої економічні мережі. Це дозволить забезпечувати людей роботою всередині наших систем, по-друге, це дозволить вкладати кошти у освіту, соціальні проекти, науку та технології, охоронні структури для своїх. Свої громадські суди, свої кредитні спілки, приватні пенсійні фонди і фонди соціального страхування тощо. Таким чином можна зосередити економічні важелі та політичний вплив і найголовніше, навчитись творити системи. Навчитись створювати політичну і економічну владу не входячи у ворожу систему демократичного тоталітаризму. Завдяки цьому ми отримаємо нову когорту світової еліти, що не буде покалічена толерацією та моральною деградацією;

б) технології дають практичні можливості для самореалізації Національного Організму у світі . Без технологій Рід не може розраховувати динамічний розвиток економіки та політичне лідерство у Світі. Людство стоїть на порозі научно-технічної революції, що пов’язана з нанотехнологіями, трансгуманізмом та генною інженерією. Якщо наша нація не освоїть передові технології, не добуде технології, ми станемо неконкурентоспроможні у світі і будемо приречені бути матеріалом для побудови чужих імперій. Тому, одне з найголовніших завдань підтримати національну науку з національних ресурсів.

в) Національна віра виступає операційною системою Родового Організму, відповідає за психологічне здоровя нації, за її розвиток, розвиток науки. Вона підтримує живу національну традицію. Відповідає за самоусвідомлення нацією себе у Світі та своїх завдань, за спреведливий Лад для Національного Організму. Лад, який виступає ідеологічним стержнем життєдіяльності Роду.

Безпека нації і безпека держави різні речі. Ідеальний варіант щоб держава і нація синхронізувалися, але на даний момент держава виступає як вороже утворення щодо народу. Вона забезпечує когорту злочинців ресурсами та охороняє з допомогою “правоохоронних” органів можливість пограбунку народу злочинцями. З огляду на те, що ситуація у світі швидко міняється, найголовнішим питанням є порятунок і забезпечення безпеки народу. Саме тому необхідно відділити сучасну злочинну державу від народу, створити Національний Організм та повноцінну діючу родову соціальну структуру. Коли складуться всі умови і станеться національний зрив, у нашої нації вже буде готова суспільна структура, яка стане основою національної держави. Це допоможе Києву швидко стати політичним та економічним лідером світу, для побудови нового світоустрою на принципах родократії і свободи для народів та людини.
Київ є містом-ідеєю, джерелом арійського світу, концентрацією сили і слави наших великих предків. Київ є центром Русі і надією світу. Непереможний дух Людини допоможе русичам сотворити світ наново.

Advertisements

Коментарі закрито