Національний Організм

Posted: Жовтень 26, 2014 in Загальне

pulses_of_the_ecstatic_organism_by_jp_talma-d66jmwdНаталка Сіренко  2012.р

Коли Лад у Світі зруйновано, роди та сім’ї зневажено, народи змішано і через Хаос панує Зло потрібно пізнати себе щоб відновити Закон та Порядок у Світі.

Нація – расовий компонент.
Є різні рівні існування та усвідомлення людини. Свідомість розвиненої людини здатна сполучатись на рівні підсвідомого із такими ж свідомостями інших людей і творити колективно систему із чіткою структурою. В залежності від розвитку людини (психічного, морального, інтелектуального, духовного) людина здатна обіймати різні рівні усвідомлення себе та опікуватися цими рівнями. Цінність сімейних, національних, расових зв’язків полягає у усвідомленні вільною людиною свого вищого покликання. Добровільно, із своєї власної волі, відчуваючи обов’язок, людина зв’язує себе відповідальністю, на першому рівні перед сім’єю, потім перед родиною, а потім, на вищих рівнях, перед нацією та расою. Національний рівень усвідомлення людини один із вищих духовних рівнів людського усвідомлення. Для того щоб відновити Порядок у Світі потрібно зрозуміти що таке нація. Нація — живий організм тому, що націю складають живі люди. Нація складається із індивідуальностей, які утворюють її живий організм. Нація живе, думає, витворює ідеї, росте, розвивається.

Люди народжуються, розвиваються, живуть і нація разом з ними живе, перероджується, щоразу приймаючи відмінні форми, в залежності від якісного і кількісного наповнення. Нація утворює між її членами зв’язки, інкорпорує все нових людей до національного організму. Нація оновлює себе, самовідновлюється. Кожна нація має свою колективну свідомість, пам’ять, досвід, характер, індивідуальність. Нація — колективне усвідомлене.

Кожна нація має свої таланти. Українська нація народжена під знаком Фенікса, Жар-Птиці і має унікальну здатність самовідроджуватись, воскресати із попелу та знищувати нечестиві світи, знищувати імперії.

Нація як конструктор “лего”. Чим більше людей здатні співпрацювати в ній, тим більше вона досконаліша, тим складніші завдання вона може вирішувати. Все залежить від кількості і якості об’єднаних однією ідеєю, одним усвідомленням. Від тих хто здатен швидко і правильно включатись в процес. Від тих хто може утворювати живий складний національний структурований організм. Наша нація здатна структуризовуватись у живий національний організм. Це вищий рівень самоусвідомлення людини. На таких рівнях не потрібен нижчий закон тому, що люди зв’язані Вищим Законом і вони відчувають його.

Є Вищий і нижчий Закони. Нижчий — людський, він різний, у залежності від країни. Вищий Закон — Закон моралі. Закон виписаний Богами у наших серцях. Закон, який був відтворений нашим народом у його звичаях. Націю можна ще порівняти із інформаційним полем: вона зберігає, переносить і розповсюджує певну інформацію.
Коли люди об’єднані ідеями національного завдання, націю неможливо перемогти. Організована спільнота завжди сильніша за набір одиниць.
Нація — жива, високорозвинута індивідуальна істота, що складається із людей, які об’єднані за своєю власною волею та згодою, однією ідеєю.
Нація вища у значущості за вождів, князів, царів, президентів, провідників.

Національний організм не може відкидати якусь свою частину і применшувати роль одних або збільшувати роль інших. Всі складові національного організму органічно у ньому присутні і працюють на загальне добро разом. Тут нема начальників і підлеглих. Тут є тільки досвід, зароблений авторитет та інтуїція. Тут кожна людина як індивідуум і як складова нації одночасно, обирає сама до якої їй верстви суспільства належати і де вона краще себе проявить.

Важливість суспільних верств для існування нації.
Нація — організм. Кожен організм має структуру. Чим більш складна структура тим розвиненіший і досконаліший організм. Зруйнувати структуру нації означає вбити її. Структурою нації є її суспільні верстви або стани, як їх ще називають. Класично, нація структурується по чотирьом головним головним верствам у котрих також присутні градації:

  • працівники, люди, які трудяться для власного блага;
  • бізнесмени. Мають талант до організації трудового процесу;
  • воїни, державні керівники, захисники нації;
  • духовні вчителі — совість нації.

Взаємопоборювання між верствами призводить до зруйнування структури нації і її руїни. Також, якщо котрась із названих верств береться за не призначене їй діло або повноцінно не виконує свого призначення, – національний організм занепадає.

Важливість відчуття морального Закону членами нації.
Для повноцінного існування нації, а головне для існування її структури – суспільних верств, необхідно щоб люди відчували Закон. Вищий Закон моралі, совісті.
Повноцінні та розвинуті національні організми можуть повністю або частково відмовитись від існування нижчих законів і користуватись тільки Вищим Законом. Українська нація виростить у собі людей, котрі матимуть посилене відчуття справедливості та братерства.

Українська нація у світі.
Місце розташування національного організму не завжди збігається із державними кордонами певної держави. Не держава творить націю, а нація творить державу.

Нація сьогодні виходить за рамки держави. Нація – значно більше ніж держава. Це живе національне тіло, це організм вищого рівня. Маємо визнати, що українська нація ділить державу Україна ще із однією спільнотою. Це спільнота “совків”. Спільнота радянських людей, створена за часів СРСР проповідниками вчення Маркса та ідеологами російського імперіалізму. Ці дві вищеназвані спільноти взаємопоборюють одна одну. Тому, держава правонаступниця УРСР не матиме успіху, доки Українська Нація силою не доведе своє право на відновлення справжньої Української Держави на наших землях та витіснить прихильників руского міра.
До українського національного організму безперечно належать і люди, що проживають поза межами території сучасної держави. Це українська діаспора. Українці, які живуть за кордоном, також складова нашого національного організму. Несправедливість полягає у тому, що вони не мають право голосу у вирішенні державних справ. Всі українці, включно з діаспорою, синхронізуючись в Українську націю, повинні вирішувати національні справи разом, а найважливіше, долю Української держави. Це значно посилить націю. Національний організм повинен бути єдиним. А чужі спільноти не повинні мати вплив на прийняття українцями в Українській державі рішень.
Цінність тої чи іншої людини полягає у її здатності синхронізуватися із нацією, із іншими представниками народу, для роботи разом. Якщо особа не придатна до такої роботи, вона втрачає свою цінність для національного організму.
Є і такі люди, які за національною приналежністю є українцями, народжені в Україні від батьків українців, але вважають себе або людьми світу, або живуть тільки самі для себе. Вони не бажають мати будь-яких зобов’язань перед сім’єю, родиною, нацією. Відповідно, національний організм теж не зобов’язаний утримувати індивід, що не синхронізується із нацією, тим більше тих, хто умисно приносить шкоду нації.

Найпопулярніша теорія нації і Україна.
Сьогодні, націю переважно розуміють як культурну, соціал-економічну, мовну спільноту, де є спільність традицій та єдина територія. Таке визначення нації не діє у сучасних реаліях, воно шкідливе для європейських націй. Подивимось чи можна це застосовувати до української нації.
Українці певний час не мали своєї держави. У ХХ ст. ми воювали за створення Української Держави. Сьогодні живемо у державі котра називається Україна. Україна — державне утворення, яке є правонаступником УРСР. Ми ділимо цю державу з інородним тілом, з ворожою нам спільнотою прихильників русского міра, вони також громадяни держави-правонаступниці УРСР.
Багато українців проживають за кордоном, в еміграції. Ці українці не мають жодної можливості впливати на політику сучасної держави Україна. Українці розкидані по різних світах, виховувались абсолютно у різних мовних середовищах. У різних країнах, з різними соціальними та економічними системами. Виховані у різних традиціях, різних культурах.
І все ж, ми всі відчуваємо себе українцями і здатні сполучатись у націю, здатні працювати на спільну справу, спільну ідею. Тобто, одне із найбільш розповсюджених визначень нації не діє для нас, українців. Ми знаходимо можливість співпрацювати і бути національною спільнотою незалежно від вище перерахованих чинників.
Головний визначальний чинник для українців – ідея братерства. Важливо відчувати себе українцем, все інше прикладеться. Мова, економіка, культура… Загально можна сказати так: ти належиш до тієї нації, котрій ти присвячуєш своє життя.Я думаю, теорія визначення націй, як спільноти, що формується на певній території, території певного державного утворення тільки згідно соціал-економічних чинників, спільної культури та традицій є шкідливою для людства. Ми живемо у епоху перемоги матеріалізму. І такими поняттями як культура, мова з легкістю спекулюють, підміняючи поняття. Приклад подібних спекуляцій ми бачимо у сучасній Європі. Націю не можна скласти механічно із представників різних етносів і рас. Це призведе тільки до знищення корінних національних організмів, до знищення слабших національних спільнот сильнішими. У недалекому майбутньому, через таку недалекоглядну і шкідливу політику урядів європейських держав, Європу чекають роки збройних конфліктів і навіть, тотальних війн.

Боги дали людині свободну волю. Отже, і нація у своїх основах має свободну волю.

Світ ділиться на світле і темне, на світло і тінь, на живе і мертве, на порядок і хаос. Українці є нацією яка стоїть на боці Світла і Порядку. Ми народжені Богами для становлення Закону і Справедливості. Коли ми були слабкі аж занадто довго, світ перебував під знаком Беззаконня. Українці зобов’язані відновити Справедливість, відновити Закон.

Advertisements

Коментарі закрито