Мережево-центрична Держава

Posted: Жовтень 26, 2014 in Загальне

connecting_peopleНаталка Сіренко  2013.р

 Україні необхідна зміна форми державного устрою. Якщо мати за мету вивести нашу Націю у лідери світового прогресу необхідно враховувати, що це можливо лише за умови якщо наша Нація зможе стати прикладом для наслідування іншими народами. Якщо Київ зможе дати людству приклад привабливого устрою, зможе стати на чолі процесів зміни світового ладу, покаже приклад організації життя Нації з допомогою нових технологій та арійських принципів, покаже зразок створення держави за принципами мережі, – на русичів будуть рівнятися народи так як рівнялись колись на великі європейські Нації.Чому русичі не повинні боротися за УССД, а будувати державу та Націю за принципами мереж? Тому, що модерний світ давно ввійшов у кризу ідейну, духовну, економічну, соціальну, демографічну. А ми намагаємося все ще опанувати майстерність побудови життя народу та творення держави за принципами модерного світу. Руська Нація призначена для того щоб народити новий світ! Це наша доля, наш фатум. Ми не можемо відмовитися від цього великого завдання — очолити перехід людства до нової системи існування Націй та держав, стосунків між людьми. Ця система буде сполучати в собі міцний арійський ідеологічний фундамент і найпередовіші досягнення науки. Наша Нація може опанувати нові форми державного устрою. Розвиток науки і техніки забезпечить можливість створення національної хмари, повного громадського самоврядування та контролю, усунення бюрократії та корупції. “Руська Спадщина” пропонує створити таку форму держави, як унітарна мережа. Умовою опанування цих форм національного життя є заборона сполучатися з прогнилою ворожою системою сучасної відсталої держави.

topologies Нам необхідна альтернативна форма держави. Національна форма держави повинна стати кращою від наявної, тієї, що діє сьогодні. Такою формою держави є унітарна мережа.
Унітарна мережа, як форма державного устрою, можлива лише за умов впровадження у життя принципів етнократії, націонал-трансгуманізму та переходу суспільства на новий рівень — рівень творчого суспільства.

Мережево-центрична держава — єдина держава, що керується з допомогою мережевих громадських структур.

На даному етапі держави ще будуть мати певні кордони. У майбутньому, коли тип мережевих держав буде переважати і держави демократичного тоталітаризму та імперії зникатимуть, усталених кордонів у мережевих держав не існуватиме.

networkstructures2smВеличезну роль у формуванні та функціонуванні мережевих держав будуть відігравати інформація, знання, творчий підхід, вміння людиною самостійно вирішувати проблеми у сфері громадського управління, обмін досвідом між громадами. Мережева держава для руської спільноти ідеальний варіант. Мережа дасть можливість розкритися таланту до самоуправління творчості та самоорганізації русичів.

Специфічною відмінністю мережевих держав від традиційних буде відсутність єдиного управляючого органу та множинність центрів прийняття рішень у справах економіки та громадського самоврядування. У той же час єдність держави забезпечується ідеологічними конструктами та спільною конкретною метою.

Усередині осередків мережі можуть співіснувати найрізноманітніші способи управління: ієрархічні, демократичні, аморфні (як у родині де всі знають свої обов’язки й добровільно їх виконують), комбінованими й так далі.

Звичайним для мережевої держави є створення тимчасових співтовариств для вирішення конкретного завдання й самоліквідація товариств після його виконання. У результаті відносини в Нації пронизуються безліччю складних зв’язків. Громадянин мережевої держави може в одному випадку бути керівником своїх керівників у якійсь іншій справі або рівноправним з ними в третьому питанні. Невеликі первинні осередки нерідко будуть спеціалізуватися на якомусь завданні, наприклад, добуванні інформації, аналізі, забезпеченні безпеки, зв’язку й так далі. Мережеві громади можуть бути центрами виробництва й джерелами матеріальних засобів, що дуже важливо.

При мережевих методах управління потік рухається з низу вверх. Управлінці тільки координують людей між собою. За принципом самосинхронізації створюються вузли, зв’язки для обміну інформацією. У відповідності з цим принципом складні явища та структури у найкращий спосіб організовуються за схемою з низу до верху. У живому Національному організмі структура суспільства повинна самоорганізовуватися знизу, а не змінюватися у відповідності з вказівками згори.

Отже, при запроваджені мережевої держави зміниться механізм держави, вся система державної організації.

  • Відносини між елементами системи перестануть мати повністю ієрархічний характер. Система буде сполучати в собі частково елементи ієрархії, частково самоуправління, самокоординації. Стосунки між елементами системи багатопланові та складні. Це дозволить приймати рішення на місцях або самостійно або з вказівки представників держорганів, або завдяки отриманню інформації від держорганів та інших громад.
  • Не буде існувати чітко визначених зв’язків і певної сфери діяльності та компетенції між елементами системи. Органи і інститути будуть створюватися для виконання певних завдань і розпускатися якщо завдання виконане і цілі досягнуті.

Поступово відімруть такі поняття, як державні установи, державні підприємства. Частково будуть існувати державні органи з обмеженим правом втручатися у справи місцевого самоврядування та застосовувати примус у цих сферах. Функція державних органів буде більшою мірою спрямована на забезпечення захисту від зовнішніх загроз, підтримку та захист структур Національного організму на зовнішніх рубежах, поза територією держави та підтримання у суспільстві загальних принципів життєдіяльності Нації.

network_topologiesНа дев’яносто відсотків скоротяться похідні органи державного апарату (Кабмін, суди тощо) Багато питань перейдуть до відання громад. Наприклад, до виборних громадських судів, діяльність яких будуть оплачувати громадські бюджети. Це запорука справедливих рішень на місцях. Місцеві органи влади будуть повністю створюватися на місцях і будуть звітні саме перед місцевими громадами. Держава буде втручатися у діяльність місцевих громад тільки у випадку форсмажорних ситуацій.

Фінансуватися з державної казни будуть тільки загальнодержавні органи. Більшість податків будуть спрямовані у бюджет місцевих громад, на державні справи буде збиратися невеликий відсоток.

Основа мережевою державної системи — інформаційна сітка, доступ громадян до всієї необхідної інформації.

Для такого типу управління, як унітарна мережа необхідно створення Національної хмари на основі інтегрованої інформаційної сітки. Ці форми управління державою та Національним організмом матимуть велику ефективність, для якої характерні швидкість керування і принцип самоорганізації.

Швидкість керування має такі аспекти:

  • Інформаційна перевага під якою розуміється не отримування інформації у великій кількості, а більш висока ступінь самоусвідомлення та розуміння ситуації в державі. У технологічному плані це передбачає впровадження нових систем управління, контролю, комп’ютерного моделювання, схем розвитку суспільних ситуацій.
  • Впровадження принципу збільшення результативності, а не збільшення зусиль.

Реалізація концепції мережевої держави призведе до утворення нового типу мислення, розвитку нової світоглядної філософії націонал-трансгуманізму , яка відводить технологіям та штучному розуму високу роль у керівництві суспільством.

Мережева держава, мережевий тип управління, буде можливий завдяки об’єднанню у єдиний інформаційний комплекс комп’ютерів та зв’язків між людьми в Національному організмі. Громадяни та управлінці будуть зв’язані між собою інформаційною сіткою. Це дозволить миттєво отримувати інформацію від кожного учасника суспільства і зробити суспільні зв’язки міцнішими.

З технічної точки зору у основу мережевого трансгуманістичного суспільства повинно бути закладено стандартизацію, уніфікацію і комплексне впровадження найновіших технологій, що дозволяє створити єдиний інформаційно-комунікаційний простір, який функціонує у реальному часі та дозволяє керувати суспільством ефективніше.

Тільки у разі виконання вказаних у даному тексті умов руська Нація зможе створити для себе і інших білих Націй привабливий та комфортний світ.

Advertisements

Коментарі закрито