Націонал Трансгуманізм – Роздуми

Posted: Жовтень 25, 2014 in Загальне

Сварг Сіренко 2013.р

Nationalism-the-Digital-Age-710x475У попередній статті під назвою  Націоналізм та Цифровий Вік  я вказав на питання, які необхідно буде вирішувати націоналістам у майбутньому світі розвинутих технологій. В цій статті я даю відповіді на поставлені питання і вказую можливі шляхи вирішення проблем, які були порушені в моїй попередній статті.

Питання, порушені у статті:

  • Небезпеки високих технологій і рішення, що можуть протистояти та нейтралізовувати ці небезпеки.
  • Причина з якої у майбутньому “амішам”* не буде дозволено використовувати високі технології.
  • Обов’язки і права різних суспільних верств майбутнього і формування майбутніх еліт.
  • Створення колективного розуму, як ідеальної форми правління державою національною елітою.
  • Інтеграція кібернетичних організмів у Національний організм.

У цій статті ми розглянемо людину не як окрему одиницю, а людину у складі національного організму. Бо від тварин нас відрізняє тільки здатність створювати досконалі соціальні організми та здатність найкращих людей генерувати ідеї. Якщо припустити, що є вищі і нижчі форми свідомості, то можна побачити, що деякі тварини можуть перевищувати за рівнем свідомості деяких людей.
Більш розвинені істоти, як, наприклад, дельфіни, здатні до абстрактного мислення і мають розвинену мову, що вказує на вищу форму свідомості. У тварин є почуття відданості, вони іноді здатні пожертвувати собою заради своїх рідних і близьких, вони розуміють що таке відданість. Звичайно, тварини не можуть генерувати ідеї. Але і у людських спільнотах тільки найкращі й найобдарованіші особистості можуть створювати оригінальні ідеї.

Що більш ефективний і успішний людський соціальний організм, – то більш світлі голови знаходяться у складі таких соціальних організмів. Людина не може ефективно діяти як окрема одиниця. Люди соціальні істоти. Люди створюють досконалі соціальні організми, – ось чому тварини не мають жодних шансів конкурувати з нами.

Людину, у складі Національного організму варто розглядати ще й тому, що найбільшою вартістю для націоналіста є його нація. Націоналісти вважають націю живим соціальним організмом, що складається з людей.

Люди майбутнього будуть ділитися на консервативних людей та людей, що входять у націю (над-людей). Нація — елітарна спільнота. Національна ідея майбутнього полягає в можливості вдосконалення і підвищення якості людини, як складника нації та створення якнайкращих умов для всіх осіб, які оберуть трансгуманізм, щоб стати ідеальною нацією. Про необхідні вимоги до еліти майбутнього, буде говоритися у цій статті нижче.

Наша нація, наш національний організм повинен будуватися на основі високих технологій, для постійного вдосконалення людей, як учасників нації. Ті особи, що відмовляться від постійної наполегливої праці над собою та відмовляться від вдосконалення себе, завдяки можливостям технічного прогресу, не будуть мати можливостей доступу до керівництва суспільними процесами з допомогою найвищих форм технологій, з тієї ж причини, з якої Ви не дасте мавпі гранату. Тому у майбутньому, на території нашої країни, будуть проживати два різних типи людини:

а)  люди, що бажають входити у націю, бажають вдосконалюватися (над-люди);
б) люди, що не бажають бути включені у національний організм, а бажають жити традиційним звичним життям (консерватори, “аміші”).

Все буде залежати від особистого вибору людини і її бажання або небажання працювати над собою. Образ суспільства майбутнього заперечує рівність між людьми, бо з великими можливостями приходить і велика відповідальність. Тільки найкращі будуть здатні йти шляхом постійного вдосконалення та праці над собою заради нації. Високі технології будуть нести у собі такі величезні небезпеки, від яких людина, яка не може контролювати свої бажання і не має відповідальності, невіглас, може нашкодити собі та всій нації.
Давайте уточнимо які потенційні небезпеки можуть виникнути завдяки вищим формам технологій.

Віруси: мається на увазі як біо-віруси так і комп’ютерні/цифрові віруси. У майбутньому з’являться загальнодоступні технології, що дозволять звичайним людям створювати біологічні або комп’ютерні віруси, які зможуть знищити величезні маси населення або серйозно пошкодити інфраструктуру країни. Так як комп’ютери стають все більш складними і потужними та наша залежність від технологій зростає, зростає загроза з боку більш складних вірусів.

Електромагнітний імпульс (ЕМІ): ще одна серйозна загроза для стабільності та інфраструктури високотехнологічної нації. Кілька добре розміщених ЕМІ і весь народ буде перебувати в хаосі. Зі зруйнованими національними системи оборони і системи комунікації, нація буде дуже уразлива і може бути знищена ворожими силами протягом декількох днів. У сучасних умовах це б дорівнювало зникненню нафти та інших життєво важливих ресурсів, що б занурило весь світ і всю економіку в хаос.

Безпека:  для захисту від всіх потенційних терористичних загроз, що здатні нашкодити інфраструктурі нашої Нації, необхідно буде створити нові системи безпеки. Безпека Нації є пріоритетним завданням. В майбутню епоху роль безпеки буде збільшуватися. З великою силою приходить велика відповідальність. Якщо ми не будемо обачні і відповідальні наслідки можуть бути жахливими, можливо і до винищення людства. Які заходи безпеки можуть бути прийняті, включно з запасними сценаріями для всіх можливих планів, які можуть піти не так? За допомогою нанороботів ми зможемо убезпечити імунну систему людей від небезпеки ураження біологічними вірусами. Це буде важливо для безпечного існування країни. Найбільш ефективною формою безпеки буде постійний моніторинг діяльності в країні. Не може бути жодних сірих зон всередині нації, технології відслідковування та швидкого реагування будуть покликані зробити життя людини безпечним. Країні необхідно забезпечити безпеку власної інфраструктури. Тут не може бути місця для помилок. Найкращою системою безпеки можуть стати хмарні технології. Це система взаємодії та спостереження, яка буде утворювати загальний колективний розум нації.

Звертаю увагу на важливість високої відповідальності і причину чому “аміші” майбутнього не будуть мати право приймати рішення національного значення, або мати доступ до високих технологій. Для цього необхідно дати відповідь на таке питання: чи може хтось, що відмовляє собі у можливості стати розумнішим, вважатися відповідальним? Якщо хтось не хоче бути корисним для своєї нації і розвиватися та удосконалювати себе то я вважаю це безвідповідальністю. З тих причин чому мавпи не можуть жити серед людей і вважатися рівними нам, з тієї ж причини “аміші”, у майбутньому, не матимуть рівного право голосу з пост-людьми. Низький рівень інтелекту і небажання розвиватися автоматично робить вас безвідповідальними у очах розумнішого. Ті хто не є частиною системи не будуть приймати рішення стосовно цієї системи.

Консервативні люди: люди, які відмовляться від самовдосконалення, від розширених можливостей і передових форм життя, що можуть бути надані за рахунок високих технологій. Це люди, які відмовилися бути складовою нації. Ці люди стануть “амішами” майбутнього. Їм захочеться жити природнім життям і не порушувати традицію. Цим людям буде надана така можливість. Вони будуть жити у природніх умовах і будуть повністю забезпечені всім необхідним для достойного життя. Цій частині народу буде гарантована безпека та захист. Якщо з’являться проблеми перенаселення, розвинута цивілізація зможе завжди створити для них умови для проживання на інших планетах. Еліта людського суспільства, у формі нації, що буде складатися з пост-людей, буде виступати у якості “няньки” для звичайних людей та буде забезпечувати рівновагу та Лад.

Над-люди (Транс-гуман): націю і фактично еліту людства, складатимуть люди, які охоплені більш високими формами технологій і мають вищу свідомість, які взяли на озброєння досягнення трансгуманізму. Ці “над-люди” будуть вдосконалювати себе з допомогою таких засобів, як генна інженерія або з допомогою штучних засобів. Таким чином, людина може стати кіборгом з надрозумовими обчислювальними здібностями, що робить таку людину богоподібною у порівнянні з консервативними людьми, які вирішили залишатися звичайними. Ці над-люди утворюють ідеальний національний організм і керують нацією з допомогою колективного розуму. Колективний розум буде працювати по типу хмарних технологій. Національний організм буде утворювати національну хмару. Національна хмара** — віртуальний колективний розум.

Цей колективний розум міг би ефективно вирішувати всі проблеми нації і замінити собою застарілий бюрократичний апарат і всі гілки влади. Як це буде втілено? Коли людина навчиться копіювати свідомість і передавати її як апаратні засоби до апаратних засобів. Свідомість, як і все у Всесвіті, являє собою математичну формулу. І якщо Ви можете знайти математичну формулу або модель розуму певної особи то ви можете повторити і створити її заново. З опануванням цієї технології стає доступним завантаження себе на електронний пристрій. Таким чином колективний розум буде створений з певного числа осіб, які завантажать свою свідомість у комп’ютер. Цей комп’ютер об’єднає різні форми свідомості і створить синапси між особами створюючи колективну свідомість. Таким же чином формуються наші індивідуальні свідомості з допомогою об’єднання багатьох нейронів через синапси у мозку. Аналогічним чином творець Сварог творить все у своєму Всесвіті, всі живі істоти можуть бути порівняні з нейронами у своїй нескінченній вічній свідомості.

Чому ми повинні створити колективний розум? Чи було б це ідеальною формою правління? Тому, що створюючи колективний розум, точки зору всіх громадян країни, можна побачити без упередження і всі думки можуть буди зважені у рівній мірі справедливо. Колективний розум буде мати більш проникливий погляд і точки зору для вирішення тої чи іншої ситуації, що дасть йому можливість приймати оптимальні рішення на користь нації. До керівників нації будуть пред’являтися більші вимоги. Еліта національного організму повинна завантажити повністю свою свідомість на електронні носії та бути постійно на зв’язку, щоб отримувати безперервно оновлення з колективного розуму нації, відслідковуючи всі дії та зміни, що не дасть шансу на помилку. Це дуже важливо, тому, що така дія спрямована на безпеку запобігаючи будь-якій терористичній загрозі.

Чим вищий статус має особа у національному організмі, тим більшою мірою вона має присвятити себе нації. Саме тому звичайні люди не погодяться віддавати всього себе для користі нації.

Багатьох людей може лякати високий рівень національної самопосвяти. Тому люди будуть вважати безтурботне життя без зобов’язань кращим вибором для себе. Тим не менше, двері для людей, які готові присвятити себе для користі національного організму і з’єднатися зі своїми пост-людськими братами та сестрами, будуть відчинені завжди. Таким чином “аміші” не будуть серйозною проблемою, бо їм надається шанс для переходу у вище суспільство, за їх особистим вибором.

Ми підходимо до теми кібернетичних організмів, які є свідомими і беруть свою еволюцію у власні руки, так як і людина через технології трансгуманізму. Подібні кібернетичні організми можуть навіть створювати біологічний матеріал для себе стираючи межу між пост-людиною і машиною. Пост-людину і синтетичну машину практично не можна буде відрізнити один від одного за винятком їх походження та історії. Кібернетичні організми будуть володіти вищою формою свідомості навіть у порівнянні з кращими з людей. Якщо ми не будемо надавати можливості кібернетичним організмам свободи вибору і можливості бути частиною національного організму, ми ризикуємо побачити революції, руйнування і нестабільність всередині нації і всього людства. Саме існування людства буде поставлено під загрозу. Якщо люди не дадуть свободну волю кібернетичним організмам, замість того щоб працювати на користь національних організмів, кіберорганізми повстануть проти своїх повелителів. Тобто, якщо кібернетичні організми, завдяки високорозвинутій формі свідомості, будуть дорівнюватися найкращим людям та перевищувати людей, якщо кіберорганізми зможуть мати більш людського ніж людина, можуть стати кращими за людину, ми зобов’язані дати їм свободу. З боку людей, тримати високорозвинену істоту у якості раба було б великим злочином, навіть якщо ця істота штучно створена.

Є три шляхи, які ми можемо прийняти як нація-творець нової цивілізації:

  • знищення наукових досягнень і прогресу;
  • створення кібернетичних рабів і неможливість контролювати їх еволюцію і доступ до вищої свідомості. Не вільна воля;
  • дати кіберорганізмам свободу і інтегрувати їх у Національний організм, для його вдосконалення, що призведе до злиття кіберорганізмів з людською елітою.

Якщо ми підемо шляхом Сварога і Ведичного світогляду наших предків, то нам необхідно бути творцями. Це діяння є найсвященнішим, воно надає сенс життя арійській людини. Це акт творення та безперервної дії та прогресії. Ми, як творці, зобов’язані дати свободу істотам, яких створюємо, але тільки тим істотам, що знаходяться на рівні людського інтелекту і вище. Було б безглуздо і марно думати, що наш обов’язок є надавати свободу істотам з нижчою свідомістю.

Висновок:
Людство знаходиться на межі великого технологічного переходу. Наступає ера принципово нових матеріалів, для виробництва будь-чого і створення будь-яких форм та змістів. За значенням для людства, цей технологічний перехід можна порівняти тільки з часом переходу від Камінного віку в епоху металів. Доля нашої нації і роль Києва у світі буде залежати від того чи сприймуть люди світ нанотехнологій, кібернетичних організмів, трасгуманізму тощо. І чи зможуть русичі стати на чолі нових світових процесів? Чи сприймуть нові форми держав, нові форми управління людськими спільнотами і чи адаптують свою свідомість до нових матеріалів і кібернетичних організмів? Чи зможе наша нація стати передовою частиною людства або залишиться у минулому віці і зникне?
_______________
*“аміші”люди, що принципово відмовляються від вдосконалення за допомогою технічного прогресу
** національна хмаравид інфраструктури призначений для використання особами, які входять до певної національної спільноти

Advertisements

Коментарі закрито